You are currently viewing Khái Niệm và Pháp lý Nhà Ở Xã Hội

Khái Niệm và Pháp lý Nhà Ở Xã Hội

Khái niệm về Nhà Ở Xã Hội

Chúng ta đều biết Nhà Ở Xã hội không dành cho tất cả mọi người bởi chỉ những ai thuộc diện đủ điều kiện của Pháp luật mới có thể mua nhà ở xã hội. Vậy Nhà Ở Xã Hội là gì ?

Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật nhà ở. 

Đối tượng được mua Nhà Ở Xã Hội

Điều 49 Luật Nhà Ở Xã Hội đã quy định về đối tượng được mua, thuê và thuê mua Nhà Ở Xã Hội, theo đó những đối tượng sau sẽ được mua Nhà Ở Xã Hội: 

 1. Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
 2. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn
 3. Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
 4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
 5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
 6. Sỹ quan, Hạ sỹ quan nghiệp vụ, Hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
 7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 8. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, Cao đẳng, Dạy nghề. Học sinh trường Dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập.
 9. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng Nhà ở, đất ở.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà Ở Xã Hội

 • Theo khoản 1 điều 51 Luật Nhà Ở Xã Hội đã quy định điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về Nhà Ở Xã Hội:

1. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 50 của Luật này thì phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau:

a. Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua Nhà ở xã hội, Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.

b. Phải có đăng ký thường trú tại Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương nơi có Nhà ở xã hội, Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại Tỉnh, Thành phố.

Quy định về thủ tục mua Nhà Ở Xã Hội

Khái Niệm và Pháp lý Nhà Ở Xã Hội
 • Căn cứ theo Luật Dân Sự năm 2005
 • Căn cứ theo Luật Nhà Ở năm 2014
 • Căn cứ theo Luật đất đai năm 2013
 • Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
 • Căn cứ theo Nghị Định NĐ/100-2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội
 • Căn cứ theo Thông tư 20/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 
  Để thực hiện bốc thăm khi mua Nhà ở xã hội theo quy định ( lưu ý: Việc bốc thăm để mua Nhà ở xã hội sẽ tùy thuộc vào từng dự án do Sở Xây Dựng dựng phê duyệt ).

Hình thức tổ chức bốc thăm

 1.  Thời gian và địa điểm bốc thăm: Sẽ được thông báo đến khách hàng thông qua điện thoại và giấy thông báo.
 2. Lộ trình thực hiện: Gồm 3 bước
  – Bước 1: Làm thủ tục đăng ký bốc thăm
  – Bước 2: Ban tổ chức sẽ tuyên bố đóng danh sách bốc thăm
  – Bước 3: Tổ chức bốc thăm
 3. Giấy tờ mang theo khi đến tham dự lễ bốc thăm: 
  khi đến tham gia lễ bốc thăm khách hàng cần mang theo những giấy tờ sau: CMND ( Bản gốc ), giấy biên nhận hồ sơ ( Bản gốc ), giấy ủy quyền hợp lệ nếu có ( Bản gốc hoặc bản sao công chứng )
 4. Quy trình bốc thăm: Gồm 2 vòng
  – Vòng 1: Những khách hàng sau khi hồ sơ đã được xét duyệt thì có đủ điều kiện để đến tham dự lễ bốc thăm. Ở vòng bốc thăm đầu tiên, khách hàng sẽ bốc thăm xem mình bốc được phiếu trắng hay phiếu có. Nếu là phiếu trắng thì khách hàng phải đi về và không được vào vòng 2, nếu khách hàng nào bốc được phiếu có thì sẽ được đi tiếp vào vòng 2.
  – Vòng 2: Những khách hàng sau khi đủ điều kiện vào vòng 2 sẽ bắt đầu bốc thăm mua căn hộ với diện tích theo nguyện vọng hồ sơ đăng ký ngay từ đầu.

Thủ tục cần có sau khi Khách hàng đủ điều kiện để mua
Nhà Ở Xã Hội

           Đối với hình thức mua nhà ở xã hội thì có 2 hình thức là Mua và Thuê mua
1.Đối với căn mua:
– Trường hợp Khách hàng có Sổ hộ khẩu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi mình đang sống và làm việc thì khách hàng cần có những giấy tờ thủ tục bao gồm: Mẫu 03 ( khách hàng xin ở công ty đang làm việc ), mẫu 01 ( Khách hàng sẽ tự điền thông tin của mình ), photo công chứng CMND của tất cả những người trên 18 tuổi trong gia đình, Công chứng Sổ Hộ Khẩu, Công chứng giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân, giấy khai sinh con ( nếu có ).
– Trường hợp khách hàng không có Sổ hộ khẩu thì khách hàng cần có KT3 ( là loại sổ tạm trú dài hạn ): Với trường hợp khách có KT3 thì ngoài những thủ tục cần có ở trên khách hàng cần chuẩn bị thêm hợp đồng lao động công chứng và xác nhận đã đóng bảo hiểm trên 1 năm thì mới đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ.

2. Đối với căn thuê mua:
Vì theo quy định của Luật nhà ở xã hội, cụ thể là theo khoản 3 điều 54 Luật Nhà ở xã hội quy định:
Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội mà không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê quy định tại khoản 2 điều này thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê theo quy định tại khoản 1 điều 58 của Luật này đối với  phần diện tích 20% nhà ở xã hội để cho thuê và được bán nhà ở này cho người đang thuê theo quy định về bán nhà ở xã hội sau thời hạn 05 năm cho thuê.
Vậy nên, đối với giấy tờ thủ tục của căn thuê mua thì cũng giống với căn mua tuy nhiên thì cần lưu ý rằng đối với căn thuê mua thì khách hàng sẽ chỉ phải đóng tiền thuê trong thời hạn tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm nhận bàn giao nhà thì mới được chuyển sang mua luôn căn hộ.