Quảng Bình Điểm đến của những nhà đầu tư trong năm 2021

Là một địa phương thuộc vùng duyên hải Trung Bộ, Quảng Bình có lợi thế về nhiều mặt để trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh, làm giàu từ biển. Tỉnh cũng có đầy đủ các tiềm năng, lợi thế để trở thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đọc Tiếp Quảng Bình Điểm đến của những nhà đầu tư trong năm 2021